სსიპ ახალგაზრდობის სააგენტოს მიერ შექმნილ ახალგაზრდობის სფეროს ეკოსისტემაში ერთ-ერთი კომპონენტია „ცოდნა ახალგაზრდების შესახებ“. იგი მოიცავს მტკიცებულებებს, ემპირიულ და შემეცნებით მოსაზრებებს, რომელსაც ეფუძნება ახალგაზრდულ პოლიტიკა, ახალგაზრდული საქმიანობა და ახალგაზრდული სერვისები.

ჩვენი მიზანია, ხელი შევუწყოთ ახალგაზრდობის სფეროში ცოდნისა და მტკიცებულებების გამოყენების კულტურას, ამ გვერდზე შემოგთავაზებთ სხვადასხვა კვლევის შედეგებს, რომელიც ჩატარებულია სსიპ ახალგაზრდობის სააგენტოს და/ან მისი პარტნიორების მიერ.

სსიპ ,,ახალგაზრდობის სააგენტო“ სამწლიანი რეფორმის ფარგლებში, ახორციელებს – „მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამას, რომლის ფარგლებში 10 მუნიციპალიტეტში (დმანისი, გორი, ქობულეთი, ქუთაისი, მესტია, ონი, ოზურგეთი, სიღნაღი, თიანეთი, ბოლნისი) ჩატარდა ახალგაზრდების საჭიროებების თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევა. ხოლო, ზუგდიდისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა რაოდენობრივი კვლევა, რომლის შედეგებს იხილავთ თებერვლის მეორე ნახევარში.

კვლევები ჩატარდა სამ ასაკობრივ კატეგორიაში : 14-17 წწ, 18-25 წწ და 26-29 წწ;

აგრეთვე, ა(ა)იპ „კავშირი მშვიდობისა და განვითარების აკადემიასთან” თანამშრომლობით პროგრამაში მონაწილეობას იღებს შემდეგი მუნიციპალიტეტები: ჩხოროწყუ, ფოთი, ახმეტა და ბორჯომი, სადაც აგრეთვე ჩატარდა ახალგაზრდების საჭიროებების კვლევა.

გაერთიანებული კვლევის შედეგები

აჭარა, ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, მცხეთა-მთიანეთი 2021

Adjara, Kvemo Kartli, Samtskhe-Javakheti, Mtskheta-Mtianeti 2021

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა:

ბათუმი 2021

ქობულეთი 2020

გურიის მხარე:

ჩოხატაური 2021

ოზურგეთი 2020

იმერეთის მხარე:

ბაღდათი 2021

საჩხერე 2021:

ქუთაისი 2020

კახეთის მხარე:

ლაგოდეხი 2021

ყვარელი 2021

ახმეტა 2020

სიღნაღი 2020

მცხეთა-მთიანეთის მხარე:

დუშეთი 2021

თიანეთი 2020

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარე:

ამბროლაური 2021

ონი 2020

სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის მხარე:

სენაკი 2021 

ხობი 2021

მესტია 2020

ზუგდიდი 2020

ჩხოროწყუ 2020

ფოთი 2020

სამცხე-ჯავახეთის მხარე:

ადიგენი 2021

ბორჯომი 2020

ახალციხე 2020

ქვემო ქართლის მხარე:

გარდაბანი 2021

თეთრიწყარო 2021

დმანისი 2020

ბოლნისი 2020

შიდა ქართლის მხარე:

კასპი 2021

გორი 2020