აპლიკაცია შემოიტანე
განაცხადი
განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია I აპრილის 18:00 საათამდე.
შესაძლებლობების პლატფორმა www.youthplatfrom.gov.ge გაიგე მეტი

სამწლიანი რეფორმა

რეფორმები შემუშავდა, მოწვეული ექპერტების, ევროსაბჭოსა და ევროკავშირის რეკომენდაციებისა და ევროპული განვითარებადი ქვეყნების მოდელის გათვალისწინებით. ეკოსისტემის და სამწლიანი რეფორმის მოდელი ევროკავშირის DG NEAR-ის მიერ აღიარებულია, როგორც სამაგალითო და გამოითქვა სურვილი აღმოსავლეთ ევროპაში მისი გათვალისწინების.