აპლიკაცია შემოიტანე
განაცხადი
შემოიტანე წინასაკონკურსო პერიოდის დროს განაცხადი და მიიღე უკუკავშირი. განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია 03 თებერვლიდან 23 თებერვლის 18:00 საათამდე.
ახალგაზრდობის სააგენტო ახალგაზრდობის სააგენტო არის შესაძლებლობების შემქმნელი პლატფორმა ყველა ახალგაზრდისთვის. გაიგეთ მეტი შესაძლებლობების პლატფორმა www.youthplatfrom.gov.ge გაიგე მეტი

სამწლიანი რეფორმა

რეფორმები შემუშავდა, მოწვეული ექპერტების, ევროსაბჭოსა და ევროკავშირის რეკომენდაციებისა და ევროპული განვითარებადი ქვეყნების მოდელის გათვალისწინებით. ეკოსისტემის და სამწლიანი რეფორმის მოდელი ევროკავშირის DG NEAR-ის მიერ აღიარებულია, როგორც სამაგალითო და გამოითქვა სურვილი აღმოსავლეთ ევროპაში მისი გათვალისწინების.