12 მარტი | 11:00-13:30

საინფორმაციო შეხვედრა თემაზე: მობილური ახალგაზრდული საქმიანობა

შეხვედრის მიზანი არის ევროკავშირის პროექტის – Skills4Jobs-ის (‘უნარები დასაქმებისთვის’) ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის  ‘SKILLS4SUCCESS’-ისა (‘უნარები წარმატებისათვის’) და მობილური ახალგაზრდული საქმიანობის შესახებ ცნობიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა 4 სამიზნე რეგიონის 10 მუნიციპალიტეტში:

  • გურია (ლანჩხუთი, ოზურგეთი, ჩოტახაური);
  • კახეთი (ახმეტა, თელავი, ლაგოდეხი);
  • რაჭა-ლეჩხუმი & ქვემო სვანეთი (ამბროლაური, ონი);
  • შიდა ქართლი (გორი, კასპი)

 

სამიზნე აუდიტორია:

  • მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები (16+);
  • მუნიციპალური სამსახურების წარმომადგენლები;
  • სასწავლო დაწესებულებების წარმომადგენლები;
  • ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომდგენლები.

შეხვედრის პირველი ნაწილი დაეთმობა პროექტის- SKILLS4SUCCESS-ისა  და მობილური ახალგაზრდული საქმიანობის შესახებ  მონაწილეებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას; მეორე ნაწილის განმავლობაში  კი მონაწილეებს ექნებათ შესაძლებლობა, თემატურ ჯგუფებში, ფასილატოტრების დახმარებით, იმსჯელონ მობილური ახალგაზრდული საქმიანობის მნიშვნელობასა და  როლზე მათ მუნიციპალიტეტებში.

left_bottom_02left_bottom_01
right_bottom_02right_bottom_01

განაცხადების მიღება დასრულებულია