გრძელვადიანი დემოკრატიული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით საქართველოს ახალგაზრდობა ქვეყნისათვის განსაკუთ­რებულ ფასეულობას წარმოადგენს. შესაბამისად, სახელმწიფო, ახალგაზრდებისთვის და ახალგაზრდებთან ერთად ქმნის მათი, როგორც ინდივიდების და საზოგადოების სრულფასოვანი წევრების, განვითარების მხარდამჭერ ეკოსისტემას, რაც ხელს შეუწყობს თითოეულის პოტენციალის სრულად რეალიზებას, ეკონომიკურ გაძლიერებას და ქვეყნის განვითარების პროცესებში აქტიურ მონაწილეობას.

“განვითარების ფონდის” მიერ განსახორციელებელი საგრანტო კონკურსის ძირითადი/საბოლოო მიზანია წვლილი შეიტანოს სახელმწიფოს ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებაში, რათა ახალგაზრდულმა ორგანიზაციებმა ხელი შეუწყონ ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნას, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზებას და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვას.

“განვითარების ფონდის” მიერ განსახორციელებელი საგრანტო კონკურსის ძირითადი/საბოლოო მიზანია წვლილი შეიტანოს სახელმწიფოს ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებაში, რათა ახალგაზრდულმა ორგანიზაციებმა ხელი შეუწყონ ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნას, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზებას და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვას.